Konsultstöd för elektronikkonstruktioner; Analog signalbehandling, Mönsterkortslayout, Mikroprocessorer
     
 

 


Anfera Innovations

- Analog signalbehandling
- Mönsterkortslayout
- Mikroprocessorer

Vi har kompetens utöver det vanliga i analoga konstruktioner.

Läs mer här >

Elektronik i analog och digital teknik

Anfera Innovations utför elektronikkonstruktioner i analog och digital teknik till färdigt underlag i form av mönsterkortslayout för tillverkning.

Vi utgår från ditt förslag och kombinerar elektronik, mekanik och programmering till en färdig konstruktion.

Anfera arbetar med såväl helhetslösningar som delar av projekt. Det kan också gälla enskilda konsultinsatser i vissa faser av produktutvecklingen.

Målet är en funktionell och samtidigt enkel konstruktion, utformad med tanke på både tillverkningsprocessen och din eller din kunds användning.