Anfera Innovations tjänster; mekanikkonstruktioner, elektronikkonstruktioner
     
    Konsultstöd för elektronikkonstruktioner
 

Konsultstöd för mekanikkonstruktioner, elektronikkonstruktioner

Anferas helhetslösningar ger din produkt
en driftsäker funktion och en rationell,
kostnadseffektiv tillverkning

 

Anfera Innovations utför elektronikkonstruktioner från idé till färdigt underlag för tillverkning. Vi börjar med din idé om en möjlig funktion eller utgår från ditt färdiga förslag. I arbetet kombinerar vi analog och digital elektronik, mekanik och programmering till mönsterkortslayout och färdig konstruktion.

Anfera Innovations har stor erfarenhet och kompetens när det gäller analog förstärkning av signaler före digital signalbehandling. Resultatet är en genomtänkt konstruktion hela vägen från minsta givare till slutlig presentation och styrning. 

Helhetslösningar är Anferas styrka. Men vi satsar lika gärna vår kompetens och erfarenhet på delar av projekt eller när du behöver stöd inför en viss fas av utvecklingsprocessen.

Oavsett omfattning lägger vi alltid stor vikt vid en funktionell och enkel konstruktion. Vi konstruerar och väljer komponenter med omsorg om både tillverkningsprocessen och slutkundens användning.

Kontakta Anfera Innovations >